on-line kurz

Energie dní

Možno ste aj vy pocítili, že rok 2020 je diametrálne odlišný od všetkých minulých rokov. Je to rok zmeny, transformácie a premeny vnútorného i vonkajšieho prostredia.

Čo ak by som vám povedala, že smerovanie tohoto roku, bolo už dávno predpovedané? A rovnako i rokov minulých či budúcich- ak máte kľúč, podľa ktorého dokážete nadchádzajúcu zmenu rozkľúčovať, nedokáže vás zaskočiť. A zadupať do zeme… predsa ak viete, že v zime budú mrazy, tak si už na jeseň kúpite teplý kabát.

A podobné uvedomenie môžete mať už vo vzťahu k novému roku, nasledujúcemu mesiacu alebo ku konkrétnemu dňu. 

Budete žiť v súlade s cyklami prírody

A môžeme ísť ešte ďalej! 

Vďaka porozumeniu energie dní budete pripravení i na zmeny všeobecnej energie- nálady, alebo samých seba,  počas samotného dňa. 

Pre mňa osobne táto znalosť priniesla diamantovo presnú schopnosť naplánovania si dôležitých udalostí a svojho podnikania ako takého. 

Iným priniesla úľavu a pokoj, pretože prestali bojovať so silami, silnejšími než oni sami. 

A ďalší ľudia ocenia rozšírenie ich povedomia o prírodných silách a vďaka tomu môžu ešte lepšie žiť v súlades kolom roka a Prírodou.

 

 

 

Ovládnete čas

* Získate nový náhľad na cykly času, mimo nášho západneho lineárneho zobrazenia.

* Budete schopní si pripraviť dlhodobý plán na rôzne typy aktivít: pracovné, odpočinkové, sebarozvojové, športové…

* Začnete aktívne využívať svoje priaznivé osobné časové úseky. 
* Dopredu sa pripravíte na nepriaznivé obdobia- uchováte si vitalitu aj vtedy, keď ju bežne strácate.

 

 

Obsah kurzu

7 modulov, ktoré obsahujú video alebo textovú časť

1)  úvod do teórie

2) cykly času

3) 5 elementov a ich fáze

4) čas pozemký a čas nebeský

5) 12 mesiacov- 12 znamení

6) 28 nebeských znamení

7) energia dvoj hodiny a jej vplyv podľa TČM

Formát kurzu

 * Kurz bude prebiehať prostredníctvom e-mailovej série, kedy každé dva dni ráno dostanete novú kapitolu kurzu.

Tiež budete mať prístup do členskej sekcie, kde budú všetky videá a materiály nahrané. Prístup k nim budete mať po dobu 

 

KURZOM VÁS BUDE SPREVÁDZAŤ:

Volám sa Michaela Růžičková a som moderná fengšuistka. Namiesto zeleného čaju pijem cappucino, pri rysovaní návrhov nepočúvam cinkanie závesných zvonkohier, ale funky a Beyoncé. 

Naučím vás usporiadať si životný priestor tak, aby vás nabíjal energiou a radosťou….a zhmotnil práve to, čo sama považujete za svoje bohatstvo, lásku alebo zmysel života. Pri svojej práci nepoužívam trojnohé žaby, ani iné “klasické” harmonizačné pomôcky, ale energetický ekvivalent v súlade s vašim vlastným štýlom a s učením feng shui.

Teším sa na vás 🙂